Centrale kvinder med betydning for Kvindernes Bygning

Siden den første tanke om at opføre en Kvindernes Bygning i København opstod i december 1895, er der en række kvinder, som har haft en særlig betydning for forløbet.

Mange kvinder har naturligvis været en del af forløbet med at formulere den første ide til en bæredygtig plan, sikre de fornødne penge til at opføre Kvindernes Bygning, ligesom mange kvinder har været engageret i arbejdet med at drive Kvindernes Bygning siden den blev indviet i 1936.

Der er dog nogle kvinder, som kræver en særlig præsentation.

Forfatter og debattør Emma Gad (1892-1921)

Emma Gad er i dag mest kendt som forfatter til bogen ”Takt og Tone”. I sin samtid var hun en ivrig debattør og meget anerkendt forfatter. Hun foreslog i december 1895, at overskuddet fra udstillingen ”Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid” skulle bruges til at opføre en Kvindernes Bygning i København. En bygning, som bl.a. skulle rumme kontor- og mødelokaler for kvindeforeninger. Forslaget blev vedtaget, og flere projektet blev sat i gang for at skaffe penge til at købe grund og bygge for. Det blev en langvarig proces, og Emma Gad trak sig efter nogle års forløb.

Læs mere

Arkitekt Ragna Grubb (1903-1961)

Ragna Grubb fik som 31-årig og nyuddannet arkitekt til opgave at tegne den nye Kvindernes Bygning efter at have vundet en arkitektkonkurrence.
Ragna Grubb blev uddannet på et tidspunkt, hvor man som progressiv arkitekt var socialt engageret og meget optaget af, hvordan en velfungerende arkitektur med indbygget etik kunne bidrage til menneskers livskvalitet.

Læs mere

Landsretssagfører, politiker Ingeborg Hansen (1886-1954)

Ingeborg Hansen blev i 1924 Danmarks første kvindelige landsretssagfører.
Hun åbnede egen sagførervirksomhed og fik i forbindelse med skilsmisse- og abortsager indblik i mange ulykkelige kvindeskæbner. En viden, som påvirkede både hendes politiske og kvindesaglige engagement. Som medlem af Komitéen til Opførelse af Kvinderegensen 1929-32 gik hun med ildhu ind i virkeliggørelsen af projektet, og i 1929 blev hun medlem af Komitéen for Kvindernes Bygning.

Læs mere

Ildsjæl og stor bidragsyder Marie Illum (1868 – 1939)

Marie Illum var i en længere årrække kasserer i Kvindernes Bygnings bestyrelse.
Fra 1903 markerede hun sig i Hegnet, Kvindernes Handels- og Kontoristforening (KHKF), som blev oprettet 1898 af Emma Gad. I Hegnet koncentrerede Marie Illums sig om kassererposten. Det fokus fastholdt hun også i sit bestyrelsesarbejde Dansk Kvindesamfund og i bestyrelsesarbejdet for Kvindernes Bygning. For Kvindernes Bygning søgte bl.a. at skaffe midler til opførelsen af Bygningen ved salg af tiøres-fingerbøl, som blev solgt gennem familiefirmaet – stormagasinet Illum.

Læs mere

Landsretssagfører Esther Tonsgaard (1914-2011)

Esther Tonsgaard drev i en lang periode advokatvirksomhed sammen med advokat Mette Lauritzen i København. Hun administrerede i mange år Kvindernes Bygning, hvor hun også havde sit kontor gennem en lang periode. Hun var desuden formand for Kvindernes Almindelige Restauranter, KAR.
Desuden sad hun i bestyrelsen for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede.

Læs mere

Højesteretssagfører Merete Cordes (1933- )

Højesteretssagfører Merete Cordes var gennem en lang periode administrator for Kvindernes Bygning, hvor hun arbejdede tæt sammen med Kvindernes Bygnings mangeårige formand Tove Koed.

Merete Cordes viste tidligt interesse for kvindepolitiske emner og deltog aktivt i foreningsarbejde i flere kvindeforeninger.

Hun drev egen praksis i København i årene 1972-2003.

Læs mere

Billedkunstnere

Billedkunstner Suzette C. Holten (1863-1937)

Suzette C. Holten tegnede i 1896 en gadeplakat med mælkebøttemotiv til fordel for indsamling af penge til at opføre en Kvindernes Bygning i København. Plakaten fremstår både tidløst og med meget tidstypiske elementer.

Læs mere

Billedkunstner Elisabeth Neckelmann (1884-1956)

Elisabeth Neckelmann var formand for Kvindelige Kunstneres Samfund 1924-1954 og bl.a. initiativtager til kunstudstillinger i Kvindernes Bygning lige siden indvielsen 1936.
Elisabeth Neckelmann har doneret 10 oliemalerier til Kvindernes Bygning. De er alle restaureret og hænger i Kvindernes Bygnings gangarealer.

Læs mere

Billedkunstner Karin Birgitte Lund (1946- )

Karin Birgitte Lund tegnede i 2009 en ny seddelserie for Nationalbanken nye seddelserie. Nogle af pengesedlerne blev tegnet i Kvindernes Bygnings studielokaler. I den forbindelse nytegnede Karin Birgitte Lund i 2011 mælkebøttemotivet til Kvindernes Bygning. Hendes fortolkning af mælkebøtten er i øvrigt overført til et gulvmotiv i forhallen.

Læs mere

Formænd

Gyrithe Lemche. Formand i perioden 1916-1928

Gyrithe Lemche var forfatter og kvindesagsforkæmper. Som redaktør af “Kvinden og Samfundet” og formand for Dansk Kvindesamfund i årene omkring indførelsen af kvindevalgretten, havde Gyrithe Lemche stor indflydelse på foreningens politik.
Gyrithe Lemche engagerede sig bredt i kvindesagen og spillede en stor og aktiv rolle i mange kvindepolitiske spørgsmål. Året efter hendes død i 1945 afsløredes en bautasten til hendes minde i Sorgenfri Slotspark.

Læs mere

Karna Nilsson. Formand i perioden 1928-1942

Karna Nilsson var uddannet guldsmed. I hendes formandsperiode stod hun i spidsen for bestyrelsens forberedelser af byggeprojektet og selve byggeriet af Kvindernes Bygning. I 1917 meldte hun sig ind i Kvindernes Handels- og Kontoristforening (KHK), som var blevet stiftet i 1898 under navnet Hegnet af en kreds af kvinder med Emma Gad i spidsen. Foreningens formål var at varetage denne gruppe kvinders faglige interesser, give dem et samlingssted og støtte dem under sygdom.

Læs mere

Elna Rasmussen. Formand i perioden 1942-1961

Elna Rasmussen udviklede sit organisationstalent, da hun i 1922 trådte ind i bestyrelsen for Københavns Husmoderforening, blev valgt som næstformand i 1924 og som formand fra 1925 indtil 1930. Hun besad formandsposten igen fra 1936-1938.
Organisationstalentet fik Elna Rasmussen rigeligt brug for i de 19 år, hun sad som formand i Kvindernes Bygning.

Læs mere

Karen Schack. Formand i perioden 1961-1970

Karen Schack var konservativ lokalpolitiker og blev den første kvindelige udvalgsformand i Lyngbys kommunalbestyrelse. Hun var datter af Gyrithe Lemche, som var formand for Kvindernes Bygning i perioden 1916-1928.
I 1958 blev Karen Schack viceborgmester og formand for børneværnet og havde især fokus på de to nye kommunale opgaver i vækst – husmorafløsning og hjemmesygepleje.

Læs mere

Karen Sabroe. Formand i perioden 1970-1973

Karen Sabroe blev i 1970 valgt som formand for Kvindernes Bygning for en tre-årig periode efter at have været medlem af bestyrelsen i 17 år. Hun var desuden medlem af Danske Kvinders Hygiejneudvalg, oprettet 1937 på initiativ af Dansk Kvindesamfund.

Læs mere

Dagmar Henriksen. Formand i perioden 1973-1982

Dagmar Henriksen var kommunalrevisor og medlem af Danske Kvinders Konservative Forenings Københavns afdeling.

Læs mere

Anne-Marie Bruun. Formand i perioden 1982-1984

Jordemoder Anne-Marie Bruun var meget kvindepolitisk engageret og havde især fokus på ligestilling og kvinders rettigheder. Hun understregede ofte, hvor vigtigt det er for en kvinde at få sig en uddannelse og dermed have mulighed for at være økonomisk uafhængig.
Det var et fokus, som hun også tog med sig ind som formand for Kvindernes Bygning, hvor hun var blevet medlem af repræsentantskabet i 1974.

Læs mere

Tove Koed. Formand i perioden 1984-2013

Tove Koed var toldinspektør og én af de første kvinder med denne placering.
Tove Koed er den hidtil længst siddende formand for Kvindernes Bygning. Som uddannet toldinspektør faldt et fokus på økonomi og interesse for regnskaber og tal hende meget naturligt. Tove Koeds formandsperiode var bl.a. præget af et stort fokus på at få rettet økonomien op.
I sin formandsperiode stod Tove Koed i spidsen for etableringen af Kvindernes Bygnings Fond, ligesom hun tog initiativ til etableringen af studielokaler i Kvindernes Bygning.
Tove Koed blev i 2020 udnævnt til æresmedlem for Kvindernes Bygning.

 

Læs mere

Annemarie Balle. Formand siden 2013

Annemarie Balle er uddannet journalist. Hun har foruden sit journalistiske arbejde været meget involveret i både forenings- og projektarbejde. Hun har i sin tid som formand stået for bl.a. gennemførelsen af gennemgribende renoveringer af Kvindernes Bygning samt restaurering og nyophængning af Kvindernes Bygning kunstsamling, ligesom hun har været drivende kraft i etablering af Kvindernes Bygning arkiv.

Læs mere