Anne-Marie Bruun

Anne- Marie Bruun. Formand i perioden 1982-1984.

Anne-Marie Bruun (1931-2020) beskrives som et menneske med stort mod og høj faglighed. Hendes liv og hendes formandsperiode var præget af et stort engagement og stor viden om organisatoriske emner.
Anne-Marie Bruun var gennem alle årene interesseret i at højne fagligheden for sit eget fag og i at skabe de bedste ramme for det arbejde, hun engagerede sig i – det gjaldt både det faglige jordemoderarbejde, arbejdet i Kvindernes Bygnings repræsentantskab og bestyrelse samt i arbejdet som aktiv i Dansk Kvindesamfund og som Soroptimist.
Anne-Marie Bruun var meget kvindepolitisk engageret og havde især fokus på ligestilling og kvinders rettigheder. Hun understregede ofte, hvor vigtigt det er for en kvinde at få sig en uddannelse og dermed have mulighed for at være økonomisk uafhængig.
Det var et fokus, som hun også tog med sig ind som formand for Kvindernes Bygning, hvor hun var blevet medlem af repræsentantskabet i 1974.
Hun var skarp i debatterne og tog mange kampe på disse fronter. Som jordemoder havde hun især fokus på at give fødslen tilbage til kvinderne og bragte mange af de positive rammer fra fødselsklinikkerne med over til hospitalernes fødeafdelinger.
Anne-Marie Bruun blev færdiguddannet som jordemoder i 1955. Hun arbejdede som privatpraktiserende jordemoder i perioden 1955-1968. Først på den fødselsklinik, som hendes egen mor havde startet – Fødselsklinikken Hostrups Have – og siden på Sct. Joseph hospitalet. Efterfølgende arbejdede hun ved Københavns kommunes fødeafdelinger i perioden 1960-1978 og blev amtsjordemoder ved Københavns amt, hvor hun fungerede i perioden 1978-1998.
Medlem af Soroptimisterne (Gladsaxe-Herlev klubben) fra 1968. Hun var en meget aktiv soroptimist og deltog i mange rejser og møder i ind- og udland.