Repræsentantskab

Kvindernes Bygning er en selvejende institution. Institutionens højeste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af op til 45 kvinder valgt ved selvsupplering og et antal foreningsrepræsentanter udpeget af nogle af de foreninger, som oprindeligt stod bag bygningens etablering.

Kvindernes Bygnings repræsentantskab 2023-2024


Valgt –
 Personlige medlemmer

1972 Grethe Henius

1977 Else Kjeldgaard

1980 Tove Koed

1983 Jytte Lindgaard

1983 Randi Løsekraut

1983 Lene Fischer Petersen

1986 Helle Jarlmose

1986 Eva Munck

1989 Karen Arpe

1997 Birgit Catter

1997 Randi Iversen

1997 Grethe Fenger Møller

1999 Bodil Wiingaard

2000 Annemarie Balle

2002 Solbritt Christiansen

2003 Lone Sewerin

2004 Katrine Junker

2005 Hilda Rømer Christensen

2005 Eva Aagaard Salling

2007 Louise Krarup

2009 Janne Jagd Allersted

2011 Charlotte Prætorius Neira

2012 Camilla Rye Jørgensen

2013 Nanna Frank Møller

2014 Jytte Hilden

2014 Karin Birgitte Lund

2014 Lene Rasmussen

2016 Jeanne Bau-Madsen

2016 Eva Catter

2016 Else Slange

2018 Agnete Lied Andersen

2018 Bente Anderskouv

2019 Eva Stemann Larsen

2019 Lis Ehmer Olesen

2019 Annemette Sodborg

2020 Birgitte Bruun

2020 Karen Hallberg

2020 Louise Svendsen

2020 Bente Winkel

2021 Helle Gammelgaard

2021 Astrid Olander

2022 Elif Bayram Orbe

2022 Dorthe Chakravarty

2023 Pernille Bendix

2023 Nanna Rubin Galløe

 

Foreninger Repræsentant i 2023-2024

 

1895 Københavns Kvindelige Gymnastikforening, Grethe Mygind

1904 Jordemoderforeningen, København Birgit Plough Jensen

1905 Københavns Lærerforening, vacant

1913 Dansk Kvindesamfund, Helena Gleesborg Hansen

1914 Dansk Kvindesamfund, København Bente Kongerslev

1919 Konservative kvinder, Helle Sjelle

1941 Radikale Kvindekreds, København Sigrid Friis Proskowsky

1947 Kvindelige Kunstneres Samfund, Lise Sejr Petersen

1962 Kvinderådet, vacant