Kvindernes Bygnings Arkiv

Kvindernes Bygnings Arkiv afspejler hele den lange proces med organisering, idéudvikling og finansiering af institutionen. Arkivet indeholder underarkiverne Ragna Grubbs Arkiv og Arkivet for Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid.

Oversigt over kategorier af arkivalier. Marts 2022

Kategorier, nummerering og indhold/årstal:

A: Indbundne nummererede protokoller og en indbunden gæstebog

Nummer er anført med blyant på sidste papirside i protokollerne

Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid 1895 i Kjöbenhavn:
A1 Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid 1893-1895 Forhandlingsprotokol

A2 Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid 1893-1894 Kort forhandlingsprotokol

A3 Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid 1894-1895 Udvalgsprotokol

A4 Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid 1894-1895 Garantifonden

A5 Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid 1894-1896 Regnskaber

Kvindernes Bygning

A6 Kvindernes Bygning Bestyrelsesmøder 1906-1933

A7 Kvindernes Bygning Bestyrelsesmøder 1932-1944

A8 Kvindernes Bygning Bestyrelsesmøder 1944-1966

A9 Kvindernes Bygning Bestyrelsesmøder 1966-1989

A14 Kvindernes Bygning Repræsentantskabsmøder 1896-1937

A15 Kvindernes Bygning Repræsentantskabsmøder 1938-1991

A16.1 Kvindernes Bygning Repræsentantskabsmedlemmer

A16.2 Kvindernes Bygning Repræsentantskabsmedlemmer

A16.3 Kvindernes Bygning Repræsentantskabsmedlemmer

A17 Gæstebog anvendt ved flere lejligheder og af forskellige organisationer, fx:
Kvindernes Bygnings 50-års jubilæum 1945, Nordiske Kvinders Sam-organisations Kongres
Dansk Kvindesamfunds 75-års fødselsdag (Dronning Alexandrines underskrift)Tove Koeds 25-års formandsjubilæum 2009, Kvindernes Bygnings Fonds 1. uddeling 22/1 2008

A18 Kvindernes Bygning Vedr. éngangs-støttebeløb til KB 1896-1900

A19 Kvindernes Bygning Vedr. årlige bidrag til KB 1896-1900

A20 Kvindernes Bygning Vedr. månedlige bidrag til KB 1896-1897 Se C7.

A20.1 Kvindernes Bygning ”Plan til Kvindernes Lotteri til Fordel for Kvindernes Bygning”. Fotokopi.

A20.2 Kvindernes Bygning Fotografier af ”En specielt til Lotteriet komponeret Daase, fyldt med The”. Tedåsen har titlen ”Kvindernes Bygnings The”. Fotografier v. Tove Koed. Fotokopier af billederne.

A21 Kvindernes Bygning Vedr. regnskaber 1910-1911

A22 Kvindernes Handels- og Kontoristforening 1917-1939

A23 Fuldmægtig cand.polit. Meta Hansens Legat

A24 Kvindernes Bygnings Restauration 1936-1981

B: Mapper og charteks, nummererede

B1 Kvindernes Handels- og Kontoristforening Stor brun kuvert m. fotokopier af kassebog, regnskaber 1936-1937 samt brev fra Eva Lous, Kvindehistorisk Samling, Statsbiblioteket i Aarhus, til Tove Koed.

B2 Kvindernes Bygning Korrespondance bestyrelsesmedlemmer ca. 1982-1989

B3 Kvindernes Bygning Brun mappe med Byggeøkonomi, detaljer, regnskab m.m.

B4 Kvindernes Bygning Chartek med materiale fra indvielsen samt fra jubilæer

B5 Kvindernes Bygning Blå ringordner med materiale vedr. arbejdsgruppen 1978-1980

 

C: Sort ældre kartoteksæske med læg: indhold af dokumenter etc., mål 14,5×40,5×26 cm:

Laveste numre ligger nederst i æsken:

C12 Læg: – Håndskrevet brev
– Håndskrevne noter
– Lejekontrakter 1953, 1971 o.a.

C11 Læg: – LOVE 1895, 1896 og fremover

C10 Læg: – Bordkort med mælkebøttemotiv – oprindelse ukendt, årstal ligeledes. Der findes i KKS-arkivet trykte skitser til lignende kort, ukendt ophav og årstal.
Læg Materiale vedr. Indvielsen af Kvindernes Bygning 30.11.1936
Læg Materiale vedr. Rejsegildet på Kvindernes Bygning 09.01.1936
Læg Materiale vedr. ildebrandstenen, avisudklip, samt avisudklip vedr. Niels Hemmingsen 1935

C9 Læg: Referat af Generalforsamlingen 1929
– ”Kvinden og Samfundet”
– Avisudklip fra ”Morgenbladet” 15.02.1929 m.m.m.

C8 Læg: Tidsskrift ”Kvinden og Samfundet” 14.07.1904. Annoncer, bl.a. Emmy Thulstrup.

C7 Læg: Indsamling til Kvindernes Bygning 1896-1900: Bidragliste 25 Øre månedlig. Se protokol A20.
– Kopier af artikler i Husmoderens Blad 1896? Kvinden og Samfundet 1895 (hvem er Kristiane Konstantin Hansen? Spørges m. blyantskrift).

C6 Læg: Kvindernes Udstilling 1895: Program 1. Musik Soirée OBS: meget skrøbeligt…

C5 Læg: Kvindernes Udstilling 1895: Program 1. Forestilling i Dagmar Theatret. Vignetter af Suzette Holten.

C4 Læg: – Håndskrevet brev vedr. Hovedkomitémøde 16.10. 1896. Segl trykt på papiret. Brevet underskrevet af Sofie Holten og Johanne Frimodt.
– + dele af referat af møde, s. 15 og 16, vedr. økonomi, Emma Gad.

C3 Læg: Copi af Emma Gads forslag til en Kvindernes Bygning. Forslaget, der vedtoges 1895 – håndskrevet.
– Håndskrevet brev, på papir påtrykt seglet fra ”Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid”.

C2 Læg: Vedr. Niels Hemmingsens Gade: Udskrift af Kjöbenhavns Maalebrevs Protokol, gamle husmålingspapirer fra 1893 og årene opefter – eventuelt tidligere 1959?
– Matrikelkort Frimands Kvarter, Matr. Nr. 158, 159, 160, 161, 162, 163.
– Police (brandforsikring) nr. 1141, 1889, for Herr Konditor Johan Ludvig Grandjean
– Police nr. 3353 for Herr. Postinspektør Christian Christoffer Lund
– Maalebrev 1845 – samt ugyldighedserklæring, Kjöbenhavns Huusmaalings Protokol 1731- 1759 – 1939
– Udskrift af Kjöbenhavns Huusmaalings Protokol 1732, 1759 – 1935
– Udskrift af Kjöbenhavns Huusmaalings Protokol 1746, 1759 – 1935

C1 Brun kartonmappe med håndskreven påskrift K V BGN og nedenunder ”Historien”. Mappeindhold: Gult omslag med maskinskrift: ”Fortegnelse over hvad der beror i kvindernes Bygnings Arkiv, der forefindes i Skabet i Solistværelset i Kælderen i Kvindernes Bygning”. Oplistet indhold på to sider: Maskinskrevet indholdsfortegnelse fra før 1936 og fra efter 1936.
Tryksag: Kvindernes Bygnings Repræsentantskab, april 1920.
Håndskrevne dokumenter med bygningens historie fra 1895 – uden forfatter og udateret. Med blyant påskrevet: ”Indlæg ved D.K.s Formandsmøde i 1923.
Diverse fotokopier af artikler fra ”Kvindernes Eget Blad” 1898, 1908 og 1909.

 

D: Breve og dokumenter samt avisudklip

D1   Æske med håndskrevne breve, bl.a. fra Gyrithe Lemche

  

E:  Arkitekttegninger

E1   Brun papmappe, overdraget 7/5 2013

E2   Hvid syrefri arkivæske med tegninger og konkurrencebetingelser m.v. vedr. arkitektkonkurrencen 1934 om Kvindernes Bygning

E3   Sort gammel arkivæske med arkitekttegninger

E4   Rulle m. diverse arkitekttegninger fra Ragna Grubb m.m. vedr. byggeri og ombygninger

F:  Fotografier og fotoalbum

F1   Løse sort/hvide fotografier, ældre indbundet fotoalbum med indklæbede sort/hvide fotografier af interiører og personale i Kvindernes Bygning af fotografen Holt Madsen.

F2   Nyere sort fotoalbum med farvefotografier af personer i bygningen. Malerier på væggene.

F3   Æske m. nyere løse fotografier af skader, indbrud m.v.

F4   Læg med fotos af tidligere placering af vævningen ”Dronningen af Saba”, 1992 og 1993.

 

G: Ragna Grubbs Arkiv

G1 Fotoalbum, grønt med snoet grøn snor.
Indhold: Fire sider med indklæbede sort/hvide fotografier fra nedrivningen af ejendommene i Niels Hemmingsens Gade 1935.
11 stk. løst indlagte sort/hvide fotografier fra nedrivningen af ejendommene i Niels Hemmingsens Gade 1935. Daterede på bagsiden.
10 stk. løst indlagte sort/hvide fotografier fra udgravningen til kælder og byggeristart af Kvindernes Bygning. Daterede på bagsiden.
4 stk. løst indlagte sort/hvide fotografier med udsigt over København.
4 stk. løst indlagte sort/hvide fotografier med personer. Tekst med blyant skrevet bag på eet: Studietur til Katrinedals Skolen. Personerne er Ragna Grubb og de to kolleger samt en mandlig arkitekt/ingeniør.

G1.1 Håndskrevet overdragelsesbrev, dateret den 2/6 2021

G2 3 stk. fotografier, sort/hvide, påklæbet karton. Muligvis beregnet til trykning af kort. Tekst påført bagsiden af alle 3 kort: Retur til Margot Petersen, Dansk Kvindesamfund.
1. Udsigt fra Kvindernes Bygning.
2. Kvindernes Bygning set fra kirkepladsen ved Helligåndskirken.
3. Kvindernes Bygning, Hotel Cecil bogstaver, set fra kirkepladsen ved Helligåndskirken.

G3 Samling af udklip fra aviser og ugeblade:
Gul kuvert med diverse udklip fra 1936, 1937, 1961 og 1986 samt udaterede.

G3.1 Samling af udklip fra aviser og ugeblade:
Omslag med diverse avisudklip fra 1934 (arkitektkonkurrencen), 1935, 1936 og 1937. Desuden udklip fra et dameblad, ukendt navn, mangler s. 455. Illustreret med mange fotografier.

G3.2 To indbydelser:
1. Indbydelse til Arkitekt Fröken Ragna Grubb til indvielsen af Hotel Cecil fredag den 31/7 1936, v. Emilie Forum og Gunna Stoltze Jørgensen
2. Indbydelse til Arkitekt Ragna Grubb til Kvindernes Bygnings indvielse, 20/11 1936, v. Kvindernes Bygning.

 

H: Genstande

H1: Platter:
H1.1 1895 B&G, Fanny Garde og Effie Hegermann-Lindencrone. Motiv: Dronning Margrethe I. Materiale: Porcelæn underglasur. Mål: Diameter 13 cm.

H1.2 1895 Den kongelige Porcelainsfabrik, Arnold Krog. Motiv: Mælkebøtte fnokkroner. Platten valgtes til PLATTEN for Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid 1895 i Kjöbenhavn.
Mål: Diameter 18 cm.

H1.3 1896 Den Kongelige Porcelainsfabrik, Marianne Høst. Motiv: Den opgående sol mellem to tårne, som en by. Platten blev udført i 1200 eksemplarer med salg for øje til støtte for en kvindernes bygning. Mål: Diameter

H1.4 1915 Mindeplatte 5. juni 1915. Motiv: Portrætter af mænd, som stemte for kvindernes stemmeret til Rigsdagen i 1915. Portrætter af: Kong Christian X, Zahle, Keisen Nielsen, Ove Rode, Much, Hassing Jørgensen, Edvard Brandes, Scavenius, Kr. Pedersen, Borgbjerg, Slenderik, Hammerich, Kl. Berntsen.

H2: Sølvfingerbøl m. vignet af byggende kvinder, Suzette Holten, ca. 1898. (Fingerbøllet blev solgt til fordel for en kvindernes bygning). Mål: h 2,5 cm. Diameter grundflade 1,9 cm. Originalæske. Mål: h 2,2 cm. Med låg h 3,3 cm.

H3: Nål i metal fra foreningen ”Hegnet”. ”Hegnet” var det første navn for Kvindernes Handels- og Kontoristforening. Emma Gad var initiativtager til ”Hegnet” i 1898. OBS: Tilhørende håndskrevet brev af den 15.01. 1943 fra Fanny Aagaard, eet af de første medlemmer af ”Hegnet”.

H4. Bogmærke/bordkort m. motiv med mælkebøtte. Tryk. Endnu ukendt kunstner.

H5. Service med teksten ”Karnappen”: Hvid suppeporcelænskål og underkop m. guldkanter ”Bavaria”stel. Mål skål h 5,5 cm. Diameter 11 cm. Underskål diameter 27,2 cm.

H6. Skilte i form af stålserveringsfade med navnene ”Gobelinsalen”, ”Malerisalen” og Karnapsalen.

H7. Træsokkel, benyttes i dag til bronzebusten af Emma Gad.

H8. Indbydelser.

H9. Postkort, med to motiver fra Kvindernes Bygning. Mål: h 14,2 x 9 cm.

H9. Krus.

H10 Indrammet fotografi.

H11. Indrammet skilt fra Københavns Kvindelige Diskussionsklub. Mål h 23,2 x 32 cm.

H11: Vægur, gave i anledning af jubilæet 1961.

H12: Glasmontre opstillet i mødelokalet 2. sal ca. 2018.

I: Kunstværker

Kategorierne 1. Vævninger 2. Malerier, 3. Skulpturer 4. Tegninger 5. Litografi 6. Andre tryk og plakater i ramme:

I1 Vævning:

I1.1 Dronningen af Saba. Vævning, i ramme med glas. Kartonen med kompositionen til vævningen tegnet af Ebba Carstensen (1885-1967). Vævningen udført af Astrid Holm (1876-1937). Skænket til Kvindernes Bygning af Ny Carlsbergfondet 1936 i forbindelse med indvielsen. 170×225 cm.

I1.2 Mellem luft og vand. Tekstilkunst. Grete Balle (1926-). 1989.

I2: Malerier:

I2.1 Udsigt. Tisvilde Hegn. 1937. Christine Swane (1876-1960). Olie på lærred. Skænket til bygningen af Ny Carlsbergfonden 1937. 169×219 cm. Signeret C. Swane.

I2.2 Uden titel. (Kvindeskikkelse ved hegn; sti gennem lund mod marker). 1937. Elisabeth Neckelmann (1884-1956). Olie på lærred. 85×104 cm. Signeret på bagsiden.

I2.3 Uden titel. (Lysende busk foran lund, med landskab i baggrunden). 1948. Elisabeth Neckelmann. Olie på lærred. 87×108,5 cm. Signeret på bagsiden.

I2.4 Uden titel. (Vej gennem skov med mennesker på bænke). 1948. Elisabeth Neckelmann. Olie på lærred. 88×114 cm. Usigneret.

I2.5 Uden titel. (Sti gennem lund, med hegn). U.å. Elisabeth Neckelmann. Olie på lærred. 79,5×98,5 cm. Usigneret.

I2.6 Uden titel. (Landskab m. hus). 1939. Elisabeth Neckelmann. Olie på lærred. 79×99 cm. Usigneret.

I2.7 Uden titel. (Gående mand ved kornmark). U.å. Elisabeth Neckelmann. Olie på lærred. 99×117 cm. OBS.: Maleri på bagsiden: Landskab med kornneg i forgrunden. Usigneret.

I2.8 Uden titel. (Gule og violetrøde store tulipaner i vase). U.å. Elisabeth Neckelmann. Signeret EN. 65×83 cm.

I2.9 Uden titel. (Påskeliljer og tulipaner i vase.) U.å. Elisabeth Neckelmann. Olie på lærred. 66×75,5cm. Usigneret.

I2.10 Uden titel. (Portræt af fire børn, eventuelt EN´s søskende og en lille dreng). U.å. Elisabeth Neckelmann. Usigneret. Olie på lærred. 116×132 cm. OBS: Bagsiden af lærredet indeholder et maleri, nr. I2.11:

I2.11 De to gamle hviler sig. Bagved ses landskab med mark og hav. U.å. Elisabeth Neckelmann. Usigneret. Olie på lærred. 116×132 cm. Usigneret.

I2.12 Sneen køres bort fra Grønttorvet. Udstillet 1937. Amalie Michaelsen (1888-1960). Olie på lærred. 96×84 cm. Signeret AM 37.

I2.13 Uden titel (Landskab ved havet). U.å. Elisabeth Neckelmann. Olie på lærred. Signeret.

I2.14 Norske Bakke fra Frederiksværk. Usigneret (anonym kunstner). Udateret. Olie på lærred i original ramme. Maleriet har tekst skrevet på bagsiden af blændrammen, m. blyant: Skænket af Fröken Agnes Petersen. Til Lotteriet for Kvindernes Bygning 1898. Skænket til Kvindernes Bygning 2022.

I3 Skulpturer:

I3.1 Portrætbuste af Emma Gad. Originalarbejde i gips. 1930. Augusta Finne (1868-1951).

I3.2 Portrætbuste af Emma Gad. 2. bronzeafstøbning efter original 1930. Augusta Finne. H. 48 cm. Placeret i Repræsentantskabets mødelokale. 2. sal.

I3.3 Gipsform m. to-komponent gummiform indvendig – formet over original gipsbuste nr. I3.1

I4 Tegninger:

I4.1 Uden titel (Nytegning af mælkebøttemotivet til Kvindernes Bygning). 2011? Karin Birgitte Lund (1946-). Signeret. Farveblyant på papir. Originaltegning til forsiden til Kvindernes Bygnings jubilæumsskrift 1936-2011. Ophængt i Repræsentantskabets mødelokale 2. sal.

I4.2 Den indre by. Udsigt fra lokale C, 3. sal, Kvindernes Bygning. 2011-15. Lene Rasmussen (1950-). Blyant på papir. Signeret. Ophængt i Repræsentantskabets mødelokale 2. sal.

I5 Litografi:

I5.1 Alle Dyrene. 1987. Gudrun Poulsen (1918-1999). Signeret. Politikens grafiske særtryk. 58×79 cm.

I5.2 Uden titel. (Udsigt fra vindueskarm med gipshoved). U.å. Anna Klindt Sørensen (1899-1985). Gave fra Anna Klindt Sørensens Fond 2019.

I5.3 Uden titel. (Model. Studio Schrader. Kvindernes Bygning) U.å. Anna Klindt Sørensen. Gave fra Anne Klindt Sørensens Fond 2019.

I5.4 Uden titel. (Interiør fra Grafisk Skole). U.å. Anna Klindt Sørensen. Gave fra Anna Klindt Sørensens Fond 2019.

I5.5 Uden titel. (Margrethe Clausen (1901-1981), portræt). U.å. Anna Klindt Sørensen. Gave fra Anna Klindt Sørensens Fond 2019.

I5.6 Uden titel. (Stående model, seende mod billedets højre side). U.å. Anna Klindt Sørensen. Gave fra Anna Klindt Sørensens Fond 2019.

I5.7 Uden titel. (Stående model, seende mod billedets venstre side). U.å. Anna Klindt Sørensen. Gave fra Anna Klindt Sørensens Fond 2019.

I6 Andre tryk.

I6.1 Fugl. Malene Hartmann (1974-)

I7. Plakater i glas og ramme.

 

J: Offset, plakater, kort og print

J3 Kort:

J3.1 Kvindernes Bygning, dobbeltkort med QR-kode

J3.2 Kvindestemmer: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

K: Jubilæumsskrifter, tryksager, bøger

K1 Kvindernes Bygning 1896-1936-1986

K2 Kvindernes Bygning 1986-2011

K3 Fra vision til virkelighed, 2020

K4 Fra vision til virkelighed, miniudgave, 2020

 

L: Digitalt arkiv med fotografiske optagelser

Pylle Søndergaard

Hans Søndergaard

 

M: Emma Gad(e)dag 2018

M1 Æske med genstande m.v. fra Emma Gad(e)dag 2/6 2018

 

N: Elektronisk arkiv

N1: Ekstern harddisk samt oversigt over indhold

N2: Lille harddisk, påskrevet Tegninger KB

 

O: Kunst i bygningen, skriftlige henvendelser

O: Mappe med mailkorrespondancer:

O1: Tove Koed til Elsebeth Tvede, Ny Carlsbergfondet 8/12 2002 Fejl i NYC-registrering af ”Dronningen af Saba”s placering. Berigtigelse.

 

P: Pressemateriale, nyeste tid

P1 Avisudklip. Weekend Avisen. Politiken. Kristeligt Dagblad.

P2 Tidsskrifter. Ud & Se.

 

Q: Ariel udstillingsplatform

Q Skrivelse til brugerne af Kvindernes Bygning, velkomst

Q.1 Pressemeddelelse

Q.2 ”Curtain Drop” manuskript

Q1 Kataloger:

Q1.1 19/12 2019 Astrid Svangren

Q1.2 31/1 2020 FCNN News The Archive (Feminist Collective with No Name)

Q1.3 12/6 2020 Jen Liu Gold Loop/triad

Q1.4 9/8 2020 Ndayé Kouagou

Q1.5 9/10 2020 Marie Kølbæk Iversen

Q1.6 12/12 20 Val Lee, guest Curator Jo Ying Peng

Q1.7 19/3 2021 Eglè Buduy Tytè

Q1.8 21/5 2021 Yvette Brackmann, Bettina Camilla Vestergaard

Q1.9 25/6 2021 Edna Bonhomme, Luica Prado de O. Martins

Q1.10 3/9 2021 Hannah Heilmann

Q1.11 19/11 2022 La Vaughn Belle

Q1.12 28/1 2022 Melanie Kitti