Velkommen til Kvindernes Bygning

Her kan du se kommende begivenheder, læse om bygningens historie, booke Emma Gads lokaler, søge om at blive lejer og meget mere.

Repræsentantskab og bestyrelse

Repræsentantskabet består af op til 45 kvinder valgt ved selvsupplering med livsvarige mandater samt en repræsentant med suppleant fra de 11 foreninger, der oprindeligt stod bag bygningens etablering. Bestyrelsen består af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet valgt for tre år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, to ad gangen. Der vælges to suppleanter for et år ad gangen. Bestyrelsen varetager bistået af et administrationsselskab de daglige forretninger med ansvar over for repræsentantskabet.

Læs mere

Kvindernes Bygnings historie

Ideerne om en Kvindernes Bygning i København opstod i 1895 i forbindelse med Kvindernes Udstilling fra Fortid til Nutid, som åbnede om sommeren. Dronning Louise var udstillingens protektrice, kronprinsesse Louise ærespræsident og den dynamiske personlighed Emma Gad vicepræsident. Den bagved liggende komite bestod af kvinder fra alle samfundslag. Udstillingen blev en stor succes, den blev kendt ud over landets grænser og gav et økonomisk overskud. Emma Gad formulerede ønskerne til en selvejende institution i egne lokaler med forsamlingssal, læsestue, restaurant og gæstehjem for kvinder fra provinsen.

Læs mere om bygningens historie

Kommende aktiviteter

Ansøg om at leje et studielokale

Vi udlåner nogle mindre kontorlokaler for en begrænset periode til ph.d.-studerende, specialestuderende og kunstnere med ikke støjende virksomhed mod betaling af lys og varme.

Læs mere

Kvindernes Bygnings Fond

Fondens formål er at støtte kvindepolitiske tiltag, der fremmer kvinders ligestilling. Støtte ydes efter ansøgning eller på foranledning af fondens bestyrelse.

Kvindernes Bygnings Fond