Lejere

Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund er en tværpolitisk organisation, der arbejder for ligestilling mellem kønnene. Den blev stiftet i 1871.

Foreningen står for en inkluderende, intersektionel og progressiv liberal feminisme.

Besøg hjemmeside

Folkevirke

Landsforeningen Folkevirke har siden 1944 haft fokus på folke-oplysning inden for politiske, kulturelle og sociale områder. Folkevirke ønsker at give især kvinder – på tværs af alle skel – bedre muligheder for at være aktive samfundsborgere.

Besøg hjemmeside

Foreningen Haandarbejdets Fremme

Foreningen Haandarbejdets Fremme ønsker at fremme kunstnerisk præget håndarbejde ved bl.a. at iværksætte udvikling af mønstre og modeller og formidle viden om håndarbejde, dets teknikker og dets kunst- og kulturhistorie.

Besøg hjemmeside

Interkulturelt Kvinderåd

Interkulturelt Kvinderåd er en foreningsbaseret paraplyorganisation dannet i 2009.
Siden begyndelsen har foreningen arbejdet for at styrke, synliggøre og integrere især etniske minoritetskvinder i det danske samfund.

Besøg hjemmeside

KFUKs Sociale Arbejde

KFUKs Sociale Arbejde har siden 1947 haft fokus på at hjælpe socialt udsatte, der er havnet i en svær situation på grund af fx prostitution, stof- eller alkoholmisbrug.
KFUKs Sociale Arbejde består bl.a. af Rederne, krisecentre samt Reden Genbrug.

Besøg hjemmeside

Kvinder i Musik

Foreningen Kvinder i Musik har siden 1980 arbejdet for at synliggøre, støtte og styrke kvindelige, danske komponister, sangskrivere og musikere. Primært gennem video- og lyddokumentation og arkivering i Kvinder i Musiks arkiv.

Besøg hjemmeside

Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS)

KKS er én af verdens ældste faglige foreninger for kvindelige kunstnere. I 1916 holdtes den stiftende plenarforsamling i København. KKS’ fokus både dengang og nu er rettet mod arbejdet for ligestilling og udviklingen af fællesskaber.

Besøg hjemmeside

Kvinderådet

Kvinderådet blev stiftet i 1899 under navnet Dansk Kvinderåd. I 1999 skiftede organisationen navn til Kvinderådet.

Kvinderådet arbejder for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår med det formål at fremme ligestilling nationalt og internationalt.

Besøg hjemmeside