Kvindernes Bygning i årstal

1895

Kvindernes udstilling afholdes. Udstillingen skulle vise, hvad kvinder arbejdede med og var derfor delt i ni forskellige afdelinger – kunst, musik, litteratur, skole, industri, husflid, filantropi og hygiejne, husholdning samt kulturhistorie. Den gav et overskud på kr. 13.322, 80.
5. december 1895 blev det første møde om en Kvindernes Bygning holdt.

1896

Indsamling til fordel for en Kvindernes Bygning starter. Det blev besluttet på et møde den 9. januar, og den forventedes at vare fire år.
Mødet den 9. januar 1896 var desuden det første Repræsentantskabsmøde.

1916

Gyrithe Lemche bliver valgt til den første formand for Kvindernes Bygning.

1928

Karna Nilsson bliver valgt til formand for Kvindernes Bygning.

1929

På Repræsentantskabsmødet 29. april 1929 får bestyrelsen mandat til at afslutte købet af ejendommene Niels Hemmingsens Gade 8, 10, 12, 14, 16 og 18. Købesummen er 500.000 kr. + omkostninger, i alt 512.119,34 kr.

1936

Der er rejsegilde på Kvindernes Bygning den 9. januar.
Ved indvielsen af Kvindernes Bygning den 30. november 1936 er der festsale i underetagen, fire butikker og en kiosk i stueetagen, restaurant og mødesale på første sal, kontorer på anden og tredje sal og hotel på de to øverste etager.
Landsretssagfører Ingeborg Hansen bliver ansat som administrator for Kvindernes Bygning.
Hotel Cecil åbner og har ved sin åbning alle moderne Bekvemmeligheder i alle 40 værelser. Femte sal har enkeltværelser med bad og toilet på gangen, mens fjerde sal har dobbeltværelser med eget bad og toilet.

1940-1941

På repræsentantskabsmøderne i 1940 og 1941 måtte formand Karna Nilsson appellere til medlemmerne om at tegne sig for anparter i et obligationslån, som skulle dække de uforudsete udgifter til byggerier og til indretningen af hotel og restaurant.
Under besættelsen, fra 1940, lejer Værnemagten ”Lille Sal” som anvendelse til ”Tilflugtsrum”.

1942

Elna Rasmussen bliver valgt til formand for Kvindernes Bygning.

1945 holdes 50-års jubilæum.

Søstrene Helga Thustrup og Astrid Andersen bliver ansat som restauratører i Karnappen.

1946

Kvindernes Bygning indtræder i komité til indsamling til rejsning af et mindesmærke for Gyrithe Lemche. En smuk bautasten blev afsløret i Sorgenfri Park. Kvindernes Bygnings bidrag var 500 kr.
Dansk Kvindesamfund fejrer 75-års fødselsdag i restauranten i Kvindernes Bygning. Der var flere end 300. For at festen kunde få så hjemligt et præg som muligt, var restauranten lukket hele Dagen, og Bygningen smykket med flag. Dronningen var blandt Gæsterne, og hun skrev sit navn i vor Gæstebog.

1947

Repræsentantskabet søges udvidet med medlemmer fra kvindeforeningerne. 5 foreninger spørges. To af dem svarer – det er Kvindelige Kunstneres Samfund ved Elisabeth Neckelmann, som takker ja, hvis der ikke er udgifter forbundet med medlemskabet. Zonta svarer nej tak.

1951

Firmaet Just Andersen skænker til Kvindernes Bygning en sandstensbuste af Kong Christian den X. Ragna Gubb tegner en sokkel til den, og den placeres i vestibulen.

1952

Elisabeth Neckelmann skænkeret større antal malerier til Kvindernes Bygning.

1954

Landsretssagfører Ingeborg Hansens dør, og opgaven som administrator for Kvindernes bygning overgår til hendes kompagnon, landsretssagfører Esther Tonsgaard (1914-2011).

1956

Astrid Andersen dør, og herefter driver Helga Thustrup restauranten videre med sin mand, Svend Thustrup

1961

Karen Schack bliver valgt til formand for Kvindernes Bygning. Karen Schack var datter af Gyrithe Lemche.
5. december 1961markeres selve Bygningen sit 25 års jubilæum.

1967

”Busten af Emma Gad bliver fjernet fra foyeren. I stedet bliver der lige inden for hovedindgangen opsat en mindeplade for hende.

1968

Fra 1968 og frem til 1977 bliver restaurant og selskabslokaler drevet af Kurt og Aase Agenskov.

1970

Karen Sabroe bliver valgt til formand for Kvindernes Bygning.
21. april opsættes der to nye små sofaer i vestibulen. Det siges, at gæsterne er meget glade for dem.

1972

Dagmar Henriksen bliver valgt til formand for Kvindernes Bygning.
Hotel Cecil nedlægges, og Kvindernes Bygning udlejer fjerde og femte sal til Københavns Kommune. Fjerde sal bliver i en del år brugt af Københavns Kommunes børnetandpleje.

1978

Der er behov for en udgiftstung istandsættelse af Kvindernes bygnings facade. De oprindelige grønlandsklinker begynder at falde af.

1980

I 1980 må restauranten lukke, og Kvindernes Bygning ombygger førstesalen. Den indrettes med smukke kontorer.
På repræsentantskabsmødet 28. april bemyndiges bestyrelsen til at lukke restaurant Karnappen pr. 1. juni 1980.

1981

Frem til 1991 blev underetagen udlejet til Det kongelige Teater, som havde brug for lokaler ude i byen, mens Gamle Scene blev bygget om. Scenen i Kvindernes Bygning blev kaldt Gråbrødrescenen, en intimscene, der åbnede med premieren på Per Oluf Enquists skuespil Fra regnormenes liv.

1982

Anne- Marie Bruun bliver valgt til formand for Kvindernes Bygning.

1984

Tove Koed bliver valgt til formand for Kvindernes Bygning.

1987

Forårsmøde for repræsentantskabet m.fl.: Teaterstykke på Gråbrødrescenen 3. juni: Det hed ”Før premieren”, var skrevet af Birgit Fynne og handlede om de sidste prøver på et stykke af Emma Gad (”Åbent Visir”)

1990

Kvindernes Bygning ansætter advokat Merethe Cordes som administrator.

1991

Copenhagen Jazzhouse flytter ind i underetagen af Kvindernes Bygning og bliver i de følgende 25 år et ikonisk spillested for jazzmusik

1995

100-års jubilæum i forhold til det først afholdte møde om en Kvindernes Bygning.

2000

Kvindernes Bygning vælger Datea (nu Newsec Datea) som administrator.

2006

På initiativ af daværende formand for Kvindernes bygning, Tove Koed, oprettes Kvindernes Bygnings Fond. Fonden er formelt uafhængig af Kvindernes Bygning. To af fondens bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen for Kvindernes Bygning, to vælges af repræsentantskabet, mens fondsbestyrelsen selv vælger et eksternt medlem.

2011

Et lokalt skybrud rammer det centrale København. Underetagen af Kvindernes Bygning oversvømmes – der står ca. halvanden meter vand i spillestedet Copenhagen Jazzhouse’ koncertsal. De følgende otte måneder gennemgår lejemålet en gennemgribende istandsættelse.

2013

Annemarie Balle bliver valgt til formand for Kvindernes Bygning.

2018

Kvindernes Bygning vælger advokatfirmaet Lund – Elmer – Sandager som administrator.
2018 er 100-året for udgivelsen af Emma Gads ”Takt og Tone”. Kvindernes Bygning samt Bygningens kvindeforeninger står for en ”Emma Gad(e)-fest”. På dagen er der debatoplæg, musik og boder, hvor kvindeforeningerne præsenterer sig selv.
Spillestedet Hotel Cecil overtager lejemålet i underetagen efter Copenhagen Jazzhouse. Det er Bremen A/S, der står bag det nye spillested, som får sit navn efter Kvindernes Bygnings Hotel Cecil.

2019

FTF flytter ud af Kvindernes Bygning og hermed er ophører den tætte historiske forbindelse til ”Kvindernes Handels- og Kontoristforening Hegnet”, som foreningen hed. Den blev startet i 1898 af Emma Gad og Etatsraadinde Louise Hansen samt frk. Davidsen.
Lejemålet overtages 2019 af Upright Music.

2020

5. december 2020 er 125-års dagen for det første møde afholdt om en Kvindernes Bygning.

2021

9. januar 2021 er 125-årsdagen for det første Repræsentantskabsmøde i foreningen Kvindernes Bygning.
Det er dette år 105 år siden, at Gyrithe Lemche bliver valgt som den første formand for foreningen Kvindernes Bygning (1916).