Bestyrelsen

Annemarie Balle, formand

Karen Hallberg, næstformand
Eva Catter
Louise Krarup
Lis Ehmer Olesen
Annemette Sodborg
Louise Svendsen

Suppleanter:
Eva Aagaard Salling
Helle Gammelgård

Kritiske revisorer:
Birgit Catter
Lone Sewerin