Annemarie Balle

Annemarie Balle. Formand siden 2013.

Annemarie Balle (1950- ) er uddannet journalist. Hun har foruden sit journalistiske arbejde på dag- og fagblade været meget involveret i både forenings- og projektarbejde samt været aktiv inden for kvindepolitiske spørgsmål.
Annemarie Balle har i sin tid som formand for Kvindernes Bygning været meget aktiv. I hendes formandsperiode er Kvindernes Bygning blevet gennemgribende renoveret med respekt for Bygningens oprindelige arkitektoniske tanker.
Desuden har hun i tæt samarbejde med billedkunstner Lene Rasmussen og grafiker Karin Birgitte Lund haft ansvaret for en omfattende restaurering og nyophængning af Kvindernes Bygning kunstsamling. Kunstsamlingen består bl.a. af 11 malerier af Elisabeth Neckelmann, som Kvindernes Bygning fik i forbindelse med indvielsen i 1936. Alle malerier er blevet restaureret hos konservator Susan Ritterband og blev forsynet med specialfremstillede rammer. I forbindelse med nyophængningen af malerierne er der også blevet hængt en række informative plancher op samt plancher med ikoniske, historiske fotos.
Sammen med billedkunstner Lene Rasmussen har Annemarie Balle også været den drivende kraft i etablering af Kvindernes Bygning arkiv.
I forbindelse med de mange opgaver i Kvindernes Bygning har Annemarie Balle naturligt nok også haft et skarpt blik på økonomien. Hun har løbende effektiviseret på en række områder og dermed sikret, at Kvindernes Bygning har fastholdt sin gode økonomi.
Annemarie Balle har på foreningsfronten bl.a. været aktiv i Dansk Kvindesamfund. Her var hun i perioden 1976-1984 formand for Dansk Kvindesamfunds lokalkreds i Vejen og i en del af perioden også leder af Dansk Kvindesamfunds aftenskole i Vejen.
Hun har siden 1994 været landsformand for den folkeoplysende landsforening Folkevirke.