Regler for anvendelse og lån af arkivalier og kunstværker fra Kvindernes Bygnings Arkiv og kunstsamling

Kvindernes Bygnings Arkiv (KBA) er et stykke dansk kulturarv, som indeholder uerstattelige arkivalier som historiske originale protokoller og genstande. Den ældste protokol dateres tilbage til 1893.

De håndskrevne protokoller opbevares i syrefri omslag og syrefri æsker i arkivlokalet.

Håndskrevne og håndindbundne protokoller m.v. tåler ikke dagslys i ret lang tid. Håndtering af historiske arkivalier og genstande giver et for skrøbelige emner uforholdsmæssigt stort og eventuelt fatalt slid. Bortkomst af unikke og dermed uerstattelige arkivalier/genstande vil være et historisk tab af kulturarv.

Af disse årsager opstilles her regler for anvendelse af arkivalierne:

 

Udlån:

Originale håndskrevne protokoller, originalfotografier og unikke kunsthåndværkgenstande fra Kvindernes Bygnings Arkiv (KBA) udlånes som udgangspunkt ikke.

Undtagelsen kan være særlige, store udstillinger på statslige institutioner som for eksempel kunstmuseer og Designmuseum Danmark. Her skal udlån fra KBA sikres maksimalt under transport fra Kvindernes Bygning (KB), opstilling og udstillingsperiode i institutionen samt nedtagning og transport retur til KB. Disse forhold skal på forhånd være kontraktmæssigt indgået mellem KB og låner.

Man bedes holde sig det faktum klart, at uerstattelige genstande og arkivalier netop ikke kan købes igen for udbetalte forsikringspenge.

Kategorier af arkivalier:

Uerstattelige er:

Samtlige håndskrevne protokoller og indhold i gamle arkivæsker fra såvel ”Kvindernes Bygnings Arkiv” som ”Arkivet for Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid” og ”Ragna Grubbs Arkiv”.

Samtlige originalfotografier og fotoalbum.

Sølvfingerbøl med vignet med to byggende kvinder af kunstneren Suzette Holten, med tilhørende original æske, solgt til fordel for lotteriet til Kvindernes Bygning 1898. Sølvfingerbøllet er dermed næsten 125 år gammelt.

Indrammet oliemaleri ”Norske Bakke fra Frederiksværk”, med blyantpåtegninger på ramme og blindramme, skænket til lotteriet til Kvindernes Bygning 1898. Endnu uidentificeret kunstner og årstal for tilblivelse.

Udlån fra Kvinderne Bygnings samling af kunstværker kan foretages med kontraktmæssig sikring på forhånd mellem KB og udlåner.

 

Studier i Kvindernes Bygnings Arkiv

Studier i Kvindernes Bygnings Arkiv kan foretages efter ansøgning til formanden. Ansøgningen skal indeholde begrundelse og gerne være specificeret. Efter aftale med arkivansvarlig og formand kan besøg afholdes og finde sted i enten mødelokalet, 2. sal, eller – hvis mødelokalet er optaget i længere tid – i KKS-arkivets lokale A på 2. sal???

Ansøger skal gennemgå arkivalierne med deltagelse af/medsyn af arkivansvarlig og må ikke medtage arkivalier uden for lokalerne.

 

Kopier/scanninger af arkivalier

Kopier og scanninger af arkivalier kan købes. En stor del genstande, kunstværker, kunsthåndværk og arkitekttegninger er digitaliseret fotografisk af fotograferne Pylle og Hans Søndergaard og foreligger i en ekstern harddisk.

Kreditering af fotograf ”Fotograferne Søndergaard” eller ”Hans Søndergaard” og Kvindernes Bygning er påkrævet.

 

Kvindernes Bygnings Arkiv, 2022