Gyrithe Lemche

Gyrithe Lemche. Formand i perioden 1916-1928.

Gyrithe Lembke (1866-1945), forfatter, kvindesagsforkæmper.

Gyrithe Lembke er kendt for sit visionære forfatterskab med et skarpt kvinde- og samfundssyn samt sine store lederevner, som hun bl.a. foldede ud som frontfigur i Dansk Kvindesamfund i de bevægede år omkring grundlovsændringen 1915.
I 1906 indtraf et vendepunkt i Gyrithe Lembkes liv. Storesøsteren Vibeke Salicath, der var bestyrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfunds Københavns-kreds, fik hende med til foreningens landsmøde. De følgende år optrappedes hendes engagement, og i 1910 blev hun medlem af fællesstyrelsen i Dansk Kvindesamfund. Under Astrid Stampe Feddersens formandskab i perioden 1913-18 var hun Dansk Kvindesamfunds chefideolog og daglige leder. I den periode gjorde hun en kæmpe indsats for kvindesagen gennem rejse- og mødeaktivitet og som redaktør af medlemsbladet Kvinden og Samfundet 1913-19. Gyrithe Lembke blev landsformand for Dansk Kvindesamfund i perioden 1921-22 og blev i 1944 hædret med en udnævnelse til æresmedlem.
Der var gennem årene bud efter Gyrithe Lembke fra mange sider, og hun overkom at engagere sig i andre kvindesammenhænge. Især lagde hun mange kræfter i bestyrelsen for Kvindernes Bygning, hvor hun var formand i perioden 1916-29. Også tillidsposter i faglige foreninger påtog hun sig, bl.a. var hun bestyrelsesmedlem i Dansk Forfatterforening 1916-28. Gyrithe Lembke modtog en række hædersbevisninger for sin usædvanligt bredspektrede og meget betydelige indsats. 1921 blev hun optaget på finansloven, 1927 fik hun Tagea Brandts Rejselegat og 1934 medaljen Ingenio et arti. Året efter hendes død i 1945 afsløredes en bautasten til hendes minde i Sorgenfri Slotspark.