Karna Nilsson

Karna Nilsson. Formand i perioden 1928-1942.

Karna Gertrud Nilsson (1889-1967) blev formand for Kvindernes Bygning i 1928 efter at have siddet i repræsentantskabet siden 1921. Den hidtidige bestyrelse med formanden Gyrithe Lemche i spidsen havde 1929 trukket sig, bl.a. fordi den ikke ønskede at imødekomme et krav fra oppositionen om at ansætte en kvindelig jurist ved projektet i stedet for den daværende mandlige.
Med bistand af landsretssagfører Ingeborg Hansen og med arkitekt Ragna Grubb som vinder af den udskrevne arkitektkonkurrence blev Kvindernes Bygning omsider rejst i 1936, efter at have været 40 år undervejs.
Karna Nilsson var formand indtil 1942. I 1940 blev hun valgt ind i præsidiet for Danske Kvinders Samfundstjeneste, som samme år var blevet oprettet af Danske Kvinders Nationalråd. I 1942 bidrog hun til samleværket Kvinden i Danmark med afsnittet Kvinden i Kontorfaget. Af sine samtidige karakteriseres hun som et utrolig arbejdsomt, besindigt og indsigtsfuldt menneske med en særlig evne til at løse konflikter.
Karna Nilsson udnyttede tidligt en af tidens nye muligheder for kvinder og fik en handelsuddannelse på Købmandsskolens Kvindeafdeling, som var blevet oprettet i 1903. Efter endt uddannelse arbejdede hun fra 1910 som kontormedhjælper, senere som prokurist i private firmaer. I 1928 skiftede hun erhvervsmæssigt spor, idet hun blev medindehaver af guldsmedeforretningen Alliance på Store Kongensgade i København sammen med Elisabeth Jønsson. Fra 1951 til forretningens ophør fem år senere var hun eneindehaver.
I 1917 havde Karna Nilsson meldt sig ind i Kvindernes Handels- og Kontoristforening (KHK), som var blevet stiftet i 1898 under navnet Hegnet af en kreds af kvinder med Emma Gad i spidsen. Foreningens formål var at varetage denne gruppe kvinders faglige interesser, give dem et samlingssted og støtte dem under sygdom.
Hun var medlem af bestyrelsen for Københavns Radikale Venstreforening i perioden 1918-36 og opstillet til Landstinget for partiet i 1939.
I perioden 1917-28 var Karna Nilsson bestyrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfunds Københavnskreds. I perioden 1921-28 var hun medlem af fællesstyrelsen og i årene 1930-41 foreningens revisor. I Dansk Kvindesamfund tog hun fat på det andet område, der havde hendes livslange interesse: kvinders erhvervsfaglige uddannelse. I 1924 nedsatte Dansk Kvindesamfund et udvalg, der skulle arbejde med denne opgave. Arbejdet blev bl.a. varetaget af Karna Nilsson som udvalgets formand. Det kom til at omfatte erhvervsvejledning for begge køn, samarbejde med offentlige myndigheder og med skolernes ældste klasser og en omfattende foredragsvirksomhed. At tilbyde unge kvinder erhvervsvejledning og påvirke den allerede igangværende offentlige vejledning på dette punkt var en pionerindsats. En evaluering nogle år senere viste, at arbejdet bar frugt.
Kvindernes Handels- og Kontoristforening flyttede i 1936 sammen med andre kvindeforeninger ind i Kvindernes Bygning i Niels Hemmingsens Gade 10.