Tove Koed

Tove Koed. Formand i perioden 1984-2013.

Tidl. toldinspektør Tove Koed (1935- ) blev oprindeligt valgt til repræsentantskabet for Kvindernes Bygning for Dansk Kvindesamfunds Københavnskreds og blev i 1980 valgt som personligt medlem af repræsentantskabet for Kvindernes Bygning.
Efter nogle år som først bestyrelsesmedlem og dernæst næstformand blev hun i 1984 valgt til formand for Kvindernes Bygning. Efter 29 år som formand takkede Tove Koed af og der dermed den længst siddende formand i Kvindernes Bygning.
I 2020 blev Tove Koed udnævnt til æresmedlem for Kvindernes Bygnings repræsentantskab for sin store indsats gennem mange år.
Med Tove Koed i formandsstolen blev Kvindernes Bygnings økonomi trimmet og tilpasset, så der årligt blev et mindre driftsoverskud. Hun forestod også en større facaderenovering samt indvendige renoveringer af bl.a. vestibule og gulve samt nyindretning af et fælles mødelokale, moderne køkkener og tidssvarende toiletter. Renoveringer, som har sikret, at Kvindernes Bygning har en tidssvarende indretning.
Med en baggrund som toldinspektør faldt det Tove Koed let at have en fast hånd om Kvindernes Bygnings regnskaber og også til hurtigt finde frem til områder, hvor der kunne strammes op, så Kvindernes Bygnings økonomi kunne bedres.
Grundideen i Kvindernes Bygning er, at der dels udlejes erhvervslejemål på markedsvilkår og dels udlejes en række kontorer til en lavere husleje til en række kvindeforeninger.
I 2006 var økonomien så god, at der var blevet opbygget et pænt overskud. På Tove Koeds forslag blev der derfor oprettet en Kvindernes Bygnings Fond, som uddeler legater til kvindepolitiske formål.
Det var også Tove Koed, som var idemanden bag forslaget om at oprette studiepladser til specialestuderende, forfattere og andre kunstnere. Kontorpladser, som kan lejes for en symbolsk betaling.
Tove Koed havde sideløbende med sit formandskab i Kvindernes Bygning en karriere i toldvæsenet, hvorfra hun i 1996 gik på pension som toldinspektør.
Hun blev den første kvindelige toldinspektør i øl-og spiritusbeskatning og også det første kvindelige medlem af Foreningen af toldembedsmænd. I sin tid som kvindelig toldinspektør måtte hun tage mange kampe, da det var et traditionelt mandeområde, hun trådte ind på. De oplevelser gjorde, at hun tidligt blev klar over, hvor der skulle kæmpes for kvinders rettigheder, ligesom hun gennem alle årene havde øje for betydningen af at få opbygget gode rammer for fællesskaber.
Tove Koed har desuden siddet i menighedsrådet for Lindevang Kirke i 16 år – i en periode som næstformand.