Elna Rasmussen

Elna Rasmussen. Formand i perioden 1942-1961.

Elna Rasmussen (1879-1967) udviklede sit organisationstalent, da hun i 1922 trådte ind i bestyrelsen for Københavns Husmoderforening, blev valgt som næstformand i 1924 og som formand fra 1925 indtil 1930. Hun besad formandsposten igen fra 1936-1938.
Organisationstalentet fik Elna Rasmussen rigeligt brug for i de 19 år, hun sad som formand i Kvindernes Bygning.
Efter Elna Rasmussens udtræden af bestyrelsen for Kvindernes Bygning i 1961 blev hendes svigerdatter, Marie Louise Rasmussen, indvalgt i bestyrelsen.
Københavns Husmoderforening stiftedes i 1917. Forfatteren Thit Jensen holdt en brandtale på stiftelsesaftenen i Grundtvigs Hus og blev valgt som den første formand. På foreningens program stod – udover at virke som arbejdsgiverforening og dermed fælles talerør over for udviklingen af tjenestepigernes krav – møder, diskussioner, kurser og studiekredse – og linien til ”Statens Husholdningsraad” blev anlagt af foreningens virke med vareundersøgelser og – i fælles med de øvrige husmoderforeninger – ”De danske Husmoderforeningers Forsøgsstation”. Desuden stod foreningen for social-filantropiske tiltag.