Karen Schack

Karen Schack. Formand i perioden 1961-1970.

Karen Schack (1894-1973) gik som 21-årig forrest i kvindeoptoget gennem København den 5. juni 1915, bærende på Dansk Kvindesamfunds banner. Hun var ældste datter af kvindesagsforkæmperen Gyrithe Lemche, som desuden var Kvindernes Bygnings formand i perioden 1916-1928.
I 1909 havde kvinderne opnået valgret til de kommunale råd for første gang,
Selvom kvinderne lidt efter lidt opnåede repræsentation i kommunalbestyrelserne, så tog det tid, før de fik synlig politisk indflydelse, blandt andet gennem deres udvalgsposter. Den første kvindelige udvalgsformand i Lyngby-Taarbæk kommune var den konservative Karen Schack, der sad i kommunalbestyrelsen i perioden 1946-1966.
I 1958 blev Karen Schack viceborgmester og formand for børneværnet og de to nye kommunale opgaver i vækst – husmorafløsning og hjemmesygepleje. I de foregående 12 år havde hun i lighed med socialdemokraten Gunna Christensen og partifællen Else Stochholm arbejdet i en lang række udvalg indenfor det sociale og kulturelle felt. I 1962 blev Karen Schack også socialudvalgsformand.
Den lille mindesten for Alvilde Müffelmann blev opsat på initiativ af viceborgmester Karen Schack, efter at hendes gravsten blev fjernet. Alvilde Müffelmann er kendt som forfatter Christian Winthers muse i hans Lyngby-tid 1825-1830.