Esther Tonsgaard

Landsretssagfører Esther Tonsgaard 

Esther Tonsgaard (1914 – 2011) drev i en lang periode advokatvirksomhed sammen med advokat Mette Lauritzen i København. Hun administrerede i mange år Kvindernes Bygning, hvor hun også havde sit kontor gennem mange år. Hun var desuden formand for Kvindernes Almindelige Restauranter, KAR.
Desuden sad hun i bestyrelsen for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede.