Karen Sabroe

Karen Sabroe. Formand i perioden 1970-1973.

Konsulent Karen Sabroe blev i 1970 valgt som formand for Kvindernes Bygning for en tre-årig periode efter at have været medlem af bestyrelsen i 17 år. Hun var en periode omkring 1960 næstformand i Danske Kvinders Nationalraad og desuden medlem af Danske Kvinders Hygiejneudvalg, som blev oprettet 1937.
Karen Sabroe var kasserer i Danske Kvinders Hygiejneudvalg – et udvalg, som forskellige organisationer samledes om på initiativ af Dansk Kvindesamfund. Formand var Alma Andersen, Bodil Begtrup var næstformand og Magda Andersen protokolfører. Udvalgets formål var på basis af videnskabelige resultater at fremme hygiejnen, først og fremmest ved oprettelse af badstuer. Udvalget udviklede samarbejde med statens medicinaldirektør Johannes Andersen. Arbejdet blev i perioder vanskeligt og lå i begyndelsen i perioder stille. Det skyldes i høj grad udbruddet af 2. Verdenskrig og krigens mange konsekvenser.
Karen Sabroe var endvidere valgt som suppleant til bestyrelsen for Landsindsamlingens Fond for udviklingslandene 1964-66. Formand for bestyrelsen var professor P. Nyboe Andersen.