Kvindernes Bygnings repræsentantskab 2020-2021 

Kvindernes Bygning er en selvejende institution. Institutionens højeste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af op til 45 kvinder valgt ved selvsupplering og et antal foreningsrepræsentanter udpeget af nogle af de foreninger, som oprindeligt stod bag bygningens etablering.

Valgt   Personlige medlemmer                              

1972    Grethe Henius

1977    Else Kjeldgaard

1977    Edith Kjærsgaard

1980    Tove Koed

1983    Jytte Lindgaard

1983    Randi Løsekraut

1983    Lene Fischer Petersen

1986    Helle Jarlmose

1986    Eva Munck

1989    Karen Arpe

1997    Birgit Catter

1997    Randi Iversen

1997    Grethe Fenger Møller

1999    Bodil Wiingaard

2000    Annemarie Balle

2002    Solbritt Christiansen

2003    Lone Sewerin

2004    Katrine Junker

2005    Hilda Rømer Christensen

2005    Eva Aagaard Salling

2007    Louise Krarup

2009    Janne Jagd Allersted

2011   Charlotte Prætorius Neira

2012   Camilla Rye Jørgensen

2013   Nanna Frank Møller

2014   Jytte Hilden

2014   Karin Birgitte Lund

2014   Lene Rasmussen

2016   Jeanne Bau-Madsen

2016   Eva Catter

2016   Else Slange

2018   Agnete Lied Andersen

2018   Bente Anderskouv

2018   Camilla Kjærsgaard

2019   Eva Stemann Larsen

2019   Lis Ehmer Olesen

2019   Annemette Sodborg

2020   Birgitte Bruun

2020   Karen Hallberg

2020   Louise Svendsen

2020   Bente Winkel

2021 Helle Gammelgaard

2021 Astrid Olander

Foreninger                        Repræsentant i 2020-2021

1895 Københavns Kvindelige Gymnastikforening, Sara Czerny (suppleant Astrid Olander)

1904 Jordemoderforeningen, København Birgit Plough Jensen

1905 Københavns Lærerforening, Janne Riise Hansen

1913 Dansk Kvindesamfund, Helena Gleesborg Hansen

1914 Dansk Kvindesamfund, København Bente Kongerslev

1919 Konservative kvinder, Helle Sjelle

1941 Radikale Kvindekreds, København Sigrid Friis Proskowsky

1947 Kvindelige Kunstneres Samfund, Lise Sejr Petersen (suppleant Ulrikka Mokdad)

1962 Kvinderådet, Lise Johansen

Se oversigt over bestyrelsen