Repræsentantskabet består af 40 kvinder valgt ved selvsupplering med livsvarige mandater samt en repræsentant med suppleant fra de foreninger, der oprindeligt stod bag bygningens etablering. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet valgt for 3 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, 2 ad gangen. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen varetager bistået af et administrationsselskab de daglige forretninger med ansvar over for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet pr. 10. maj 2016 ser således ud:

Foreninger:

Dansk Kvindesamfund                                         Karen Hallberg

Dansk Kvindesamfund København                     Vacant

Jordemoderforeningen                                       Birgit Plough

Konservative Kvinder                                           Bente Winkel

Kvindelige kunstnere                                           Kit Kjærbye

Kvinderådet                                                         Lis Ehmer Olesen

Københavns kvindelige

Gymnastikforening                                               Anne Mette Sodborg

Københavns Lærerforening                                 Janne Riise Hansen

Radikale Kvinder                                                 Winni Heilmann

 

Personlige medlemmer:

Uzma Ahmed

Janne Jagd Allersted

Lotte Andersen

Birthe Arnholz

Karen Arpe

Annemarie Balle

Jeanne Bau-Madsen

Anne-Marie Bruun

Birgit Catter

Eva Catter

Hilda Rømer Christensen

Gunhild Christiansen

Solbritt Christiansen

Nicoline Dahlberg

Inger-Marie Dyrholm

Birgit Hansen

Grete Henius

Jytte Hilden

Randi Iversen

Jytte Jakobsen

Helle Jarlmose

Katrine Junker

Camilla Rye Jørgensen

Else Kjeldgaard

Edith Kjærsgaard

Tove Koed

Louise Krarup

Jytte Lindgård

Karin Birgitte Lund

Randi Løsekraut

Eva Munck

Grethe Fenger Møller

Nanna Frank Møller

Charlotte Prætorius Neira

Lene Fischer Pedersen

Lene Rasmussen

Eva Aagaard Salling

Lone Sewerin

Else Slange

Siska Sommer

Bodil Wiingaard

 

Se oversigt over bestyrelsen