Repræsentantskabet består af op til 45 kvinder valgt ved selvsupplering med livsvarige mandater samt en repræsentant med suppleant fra de foreninger, der oprindeligt stod bag bygningens etablering. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet valgt for 3 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, 2 ad gangen. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen varetager bistået af et administrationsselskab de daglige forretninger med ansvar over for repræsentantskabet.

Foreningsmedlemmer af repræsentantskabet:
Dansk Kvindesamfund: Karen Hallberg
Dansk Kvindesamfund København: Bente Kongerslev
Jordemoderforeningen: Birgit Plough Jensen
Konservative Kvinder: Bente Winkel
Kvindelige Kunstneres Samfund: Kit Kjærbye
Kvinderådet: Lis Ehmer Olesen
Københavns kvindelige Gymnastikforening: Anne Mette Sodborg
Københavns Lærerforening: Janne Riise Hansen
Radikale Kvinder: Vaccant

Personlige medlemmer:
Uzma Ahmed
Janne Jagd Allersted
Agnete Lied Andersen
Lotte Andersen
Bente Anderskouv
Karen Arpe
Annemarie Balle
Jeanne Bau-Madsen
Birgit Catter
Eva Catter
Hilda Rømer Christensen
Gunhild Christiansen
Solbritt Christiansen
Inger-Marie Dyrholm
Grete Henius
Jytte Hilden
Randi Iversen
Helle Jarlmose
Katrine Junker
Camilla Rye Jørgensen
Else Kjeldgaard
Camilla Kjærsgaard
Edith Kjærsgaard
Tove Koed
Louise Krarup
Jytte Lindgård
Karin Birgitte Lund
Randi Løsekraut
Eva Munck
Grethe Fenger Møller
Nanna Frank Møller
Charlotte Prætorius Neira
Lene Fischer Pedersen
Lene Rasmussen
Eva Aagaard Salling
Lone Sewerin
Else Slange
Siska Sommer
Bodil Wiingaard

Se oversigt over bestyrelsen