Tak for din henvendelse. Du hører fra os snart.

Læs mere

Regler for anvendelse og lån af arkivalier og kunstværker fra Kvindernes Bygnings Arkiv og kunstsamling

Læs mere

Internt arkiv over referater fra bestyrelses- og repræsentantskabsmøder.
Siden opdateres løbende.

Læs mere

Centrale kvinder med betydning for Kvindernes Bygning

Siden den første tanke om at opføre en Kvindernes Bygning i København opstod i december 1895, er der en række kvinder, som har haft en særlig betydning for udviklingen af Kvindernes Bygning. Læs her nogle korte portrætter af disse kvinder.

Læs mere

Repræsentantskab og bestyrelse

Repræsentantskabet består af op til 45 kvinder valgt ved selvsupplering med livsvarige mandater samt en repræsentant med suppleant fra de 11 foreninger, der oprindeligt stod bag bygningens etablering. Bestyrelsen består af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet valgt for tre år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, to ad gangen. Der vælges to suppleanter for et år ad gangen. Bestyrelsen varetager bistået af et administrationsselskab de daglige forretninger med ansvar over for repræsentantskabet.

Læs mere

Lejere

Her er en oversigt over alle de nuværende lejere – både erhvervslejere og kvindeforeninger.

Se alle lejere

Kvindernes Bygnings historie

Ideerne om en Kvindernes Bygning i København opstod i 1895 i forbindelse med Kvindernes Udstilling fra Fortid til Nutid, som åbnede om sommeren. Dronning Louise var udstillingens protektrice, kronprinsesse Louise ærespræsident og den dynamiske personlighed Emma Gad vicepræsident. Den bagved liggende komite bestod af kvinder fra alle samfundslag. Udstillingen blev en stor succes, den blev kendt ud over landets grænser og gav et økonomisk overskud. Emma Gad formulerede ønskerne til en selvejende institution i egne lokaler med forsamlingssal, læsestue, restaurant og gæstehjem for kvinder fra provinsen.

Læs mere om bygningens historie