Bestyrelsen

Annemarie Balle, formand
Karen Hallberg, næstformand
Eva Catter, sekretær
Louise Krarup
Lis Ehmer Olesen
Eva Aagaard Salling
Annemette Sodborg

Suppleanter:
Birgit Catter
Louise Svendsen

Kritiske revisorer:
Tove Koed
Lone Sewerin