Bestyrelsesmøde november 2022

Kvindernes Bygnings bestyrelse holder ca. seks gange årligt bestyrelsesmøde, hvor også de to bestyrelsessuppleanter deltager.

Hvis du ønsker, at et emne bliver taget op på bestyrelsesmødet, så send en mail til mail@kvindernesbygning.dk.