I 2006 oprettede Kvindernes Bygning på sit repræsentantskabsmøde Kvindernes Bygnings fond. – Fondens formål er at støtte kvindepolitiske tiltag, der fremmer kvinders ligestilling. Støtte ydes efter ansøgning eller på foranledning af fondens bestyrelse.
Læs mere på www.kvindefond.dk
________________________________________

Ideerne om en KVINDERNES BYGNING i København opstod i 1895 i forbindelse med KVINDERNES UDSTILLING fra Fortid til Nutid, som åbnede om sommeren. Dronning Louise var udstillingens protektrice, kronprinsesse Louise ærespræsident og den dynamiske personlighed Emma Gad vicepræsident. Den bagved liggende komite bestod af kvinder fra alle samfundslag.Udstillingen blev en stor succes, den blev kendt ud over landets grænser og gav et økonomisk overskud. Emma Gad formulerede ønskerne til en selvejende institution i egne lokaler med forsamlingssal, læsestue, restaurant og gæstehjem for kvinder fra provinsen.
mlkebotte100

Læs mere om bygningens historie

Se de gældende vedtægter fra 2006