Se ældre billeder og artikler om Kvindernes Bygning

Ideerne om en KVINDERNES BYGNING i København opstod i 1895 i forbindelse med KVINDERNES UDSTILLING fra Fortid til Nutid, som åbnede om sommeren. Dronning Louise var udstillingens protektrice, kronprinsesse Louise ærespræsident og den dynamiske personlighed Emma Gad vicepræsident. Den bagved liggende komite bestod af kvinder fra alle samfundslag.

Udstillingen blev en stor succes, den blev kendt ud over landets grænser og gav et økonomisk overskud. Emma Gad formulerede ønskerne til en selvejende institution i egne lokaler med forsamlingssal, læsestue, restaurant og gæstehjem for kvinder fra provinsen.

_______________________________________

Repræsentantskab og bestyrelse

Repræsentantskabet består af op til 45 kvinder valgt ved selvsupplering med livsvarige mandater samt en repræsentant med suppleant fra de 11 foreninger, der oprindeligt stod bag bygningens etablering. Bestyrelsen består af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet valgt for tre år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, to ad gangen. Der vælges to suppleanter for et år ad gangen. Bestyrelsen varetager bistået af et administrationsselskab de daglige forretninger med ansvar over for repræsentantskabet.

________________________________________

Emma Gads lokaler

emmagad180Bygningen udlåner nogle mindre kontorlokaler for en begrænser periode til ph.d.-studerende, specialestuderende og kunstnere med ikke støjende virksomhed mod betaling af lys og varme. Lokale tildeles efter ansøgning til bestyrelsen. Formålet er at give kvinder tilbud om et roligt arbejdsmiljø.

 

________________________________________

Kvindernes Bygnings Fond

I 2006 oprettede Kvindernes Bygning på sit repræsentantskabsmøde Kvindernes Bygnings fond.  Fondens formål er at støtte kvindepolitiske tiltag, der fremmer kvinders ligestilling. Støtte ydes efter ansøgning eller på foranledning af fondens bestyrelse
________________________________________