emmagad180

Bygningen udlåner nogle mindre kontorlokaler for en begrænser periode til ph.d.-studerende, specialestuderende og kunstnere med ikke støjende virksomhed mod betaling af lys og varme. Lokale tildeles efter ansøgning til bestyrelsen. Formålet er at give kvinder tilbud om et roligt arbejdsmiljø.

Læs mere om leje af Emma Gads lokaler